ALGEMENE LEDEN VERGADERING

Maandag 16 april is weer de jaarlijkse ledenvergadering.

We hopen dat iedereen er weer bij is.

U bent van harte welkom van 20:00 in de verenigingsruimte.