Contributie

Met ingang van juli 2016 bedragen de kosten van het lidmaatschap € 300 per jaar die in 3 gelijke termijnen van elk € 100 geïncasseerd worden in januari, april en oktober.

De Watervrienden Amstelveen bieden naast het lidmaatschap ook zwemlessen aan voor het zwem ABC waarbij naast de contributie een bijdrage voor het zwem ABC in rekening gebracht wordt.

De kosten voor het lidmaatschap inclusief zwemlessen komen op € 345 per jaar die in 3 gelijke termijnen van elk € 115 geïncasseerd worden in januari, april en oktober. Men betaalt dus niet voor 4 maanden en ook niet 4 keer per jaar.

Standaard bieden wij deze betalingsregeling aan. Als leden hun jaarcontributie liever in 1 keer willen betalen kunnen ze contact opnemen met de penningmeester.

Opzegging lidmaatschap

Opzeggen van het lidmaatschap kan per kalenderkwartaal (voor 31 maart, 30 juni, 30 september en 31 december).
Dit dient schriftelijk te gebeuren (dus niet via de e-mail) en de ledenpas moet worden ingeleverd. Deze blijft eigendom van de vereniging.

Adres:
De Watervrienden Amstelveen
postbus 2116,
1180 EC Amstelveen
IBAN NL11INGB0006991291