Bestuur

Voorzitter:
Mw. C. Bouwman

Penningmeester:
Dhr. A. Visser

Secretaris:
Mw. F. de Sterke

Ledenadministratie:
A.I. leden bestuur

Wachtlijst:
Mw. M. van den Ende
Tel: 06 – 41430665
(alle werkdagen tussen 19:00 en 21:00 uur)