Bestuur

Voorzitter:
Dhr. J. de Kleijn

Penningmeester:
A.I. leden bestuur

Secretaris:
Mw. F. Gunning

Ledenadministratie:
A.I. leden bestuur

Bestuursleden:
Mw. X. Meister
Mw. S. Gunning

Wachtlijst:
Mw. M. van den Ende
Tel: 06 – 41430665
(alle werkdagen tussen 19:00 en 21:00 uur)