Home

De Watervrienden stoppen met het geven van leszwemmen op 8 juli 2021

Op de afgelopen jaarvergadering is besloten dat de Watervrienden stopt met het geven van leszwemmen op 8 juli 2021.

Aanleiding

Aanleiding voor dit besluit is het feit dat begin dit seizoen duidelijk werd dat het voor de Watervrienden steeds lastiger wordt om functionarissen te vinden die aan het bad kunnen staan. Het aantal neemt jaarlijks af. Hierdoor zijn er te weinig bevoegde mensen om les te geven waardoor de kwaliteit van de zwemles niet meer gegarandeerd kan worden.

Daarbovenop is er een ontwikkeling van steeds hogere kosten voor de huur van het zwembad van de Meerkamp en tegelijkertijd lagere contributie inkomsten door te weinig leden. Ondanks de wachtlijst kunnen wij deze nieuwe leden niet plaatsen als gevolg van te weinig capaciteit in het bad. Gevolg hiervan is dat de financiële buffers die wij de voorgaande jaren hebben opgebouwd in rap tempo verdwijnen.

Bij ongewijzigd beleid wordt verwacht dat wij eind 2021 niet meer aan onze verplichtingen kunnen voldoen.

Zwemvereniging Amstelland

Wij kunnen de leden de leden die hun zwemdiploma (A, B, en C) nog niet hebben kunnen afronden op 8 juli aanbieden om dit af te maken bij de zwemvereniging Amstelland. Deze vereniging heeft aangegeven dat zij onze leden graag willen helpen bij het behalen van hun zwemdiploma. Zij zwemmen op vrijdagavond. De overgang naar Amstelland is niet automatisch: leden moeten wel zelf contact opnemen met de zwemvereniging.

Blijven zwemmen op maandag?

Het bestuur zal onderzoeken of er animo is om op maandag te blijven zwemmen, zodat de vereniging in afgeslankte vorm kan blijven voortbestaan. Begin 2021 zullen de leden hierover worden geraadpleegd.

Wachtlijst

De consequentie is ook dat er geen nieuwe kinderen meer kunnen starten met zwemlessen, dat zou weinig zin hebben aangezien ze geen diploma meer zouden kunnen halen voor de zomer. De kinderen die op de wachtlijst staan zullen helaas op zoek moeten naar een andere vereniging. 

Corona update 15 maart

Deze week mogen de kinderen tot 12 jaar weer gaan zwemmen!
Dat betekent dat er aanstaande donderdag (18 maart) weer zwemles is voor abc diploma van 18:00 tot 18:45 voor de kinderen t/m 12 jaar.
De voorwaarden zijn ongewijzigd: kleedkamers zijn open, douches zijn dicht. In het gebouw moeten de aangegeven routes gevolgd worden, en mondkapjes zijn verplicht behalve aan het bad zelf.

Fijn dat het weer kan!

De Watervrienden

Update n.a.v. Toespraak minister-president 14 december

Beste leden,

Wij geven gehoor aan de oproep van de regering om o.a. zwemles af te gelasten tot en met 19 januari 2021.

Wij zullen u, wanneer er meer bekend is, verder informeren.

Voor nu wensen we u fijne feestdagen en de beste wensen en gezondheid voor 2021.

Vriendelijke groet,

Céline Bouwman, voorzitter

Corona update n.a.v. de persconferentie van 17 november

Vanaf donderdag 19 november mogen de zwembaden weer open! We gaan donderdag dus weer zwemmen, en dan is er meteen het afzwemmen voor waterpolo 1 dat niet door kon gaan 2 weken geleden.

Donderdag 19 en 26 november is proefzwemmen en kledingzwemmen, en dan is maandag 30 november het afzwemmen voor ABC en Zwemvaardigheid 1, 2 en 3, dat gepland was op 16 november. Door Corona kunnen daar helaas geen ouders bij zijn.

In de Meerkamp blijven de Corona regels van kracht: geen douches, mondkapjes verplicht tot aan de badrand, 1,5 m afstand.

Op 30 november is er dus geen vrij zwemmen.

Kees Alsemgeest overleden

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van Kees op donderdag 6 augustus.

Als bestuurslid, lid van de kascommissie, jarenlang kinderen vermaakt als Sinterklaas langs het zwembad, bij houden van de kas, aanwezig zijn bij de kassa om de leden binnen te laten en dat vele jaren heeft Kees zich enorm ingezet voor onze vereniging.

Wij zijn Kees dan ook veel dank verschuldigd en wensen zijn familie veel sterkte toe de komende tijd met het dragen van dit verlies.

Wij waren voornemens om Kees te benoemen tot lid van verdienste. Helaas heeft de tijd ons ingehaald.

Het bestuur van de Watervrienden

UPDATE CORONAVIRUS

Update dinsdag 26 mei:

Zwembaden mogen – in beperkte vorm- weer open.
Het is heel fijn dat we weer wat “bewegingsruimte” krijgen.
Helaas moeten we vaststellen dat deze bewegingsruimte voor ons onvoldoende is om weer open te kunnen gaan.

Om goed en zorgvuldig les te kunnen geven, hebben we meer mensen aan het bad nodig dan normaal. (Denk als voorbeeld aan het volgende: wanneer een kind naar de WC moet, en dat gebeurt vaak, moet er iemand achteraan om de WC te ontsmetten na gebruik).
Dat betekent dat we meer mensen (vrijwilligers) moeten mobiliseren om zwemles en de bijbehorende taken uit te voeren. Helaas hebben we niet genoeg mensen om verantwoord les te kunnen geven. Ook al omdat een aantal van hen tot een kwetsbare groep behoort en helemaal niet màg komen.

Dit betekent dat we dit seizoen verder niet meer open zullen zijn voor zwemles. Dat is jammer voor iedereen, maar het is niet anders.

We zien jullie graag weer als het nieuwe seizoen begint. Dat is op 20 augustus. Hopelijk tot dan!

 

Start seizoen 2019-2020

Vanaf donderdag 29 augustus beginnen we weer met zwemles!
Nieuwe kinderen worden vanaf eind september opgeroepen.
We gebruiken de startperiode om te kijken hoe de kinderen er voor staan.

Wij bieden het enige echte Zwem-ABC

In Nederland mag iedereen zwemles aanbieden en een zwemdiploma uitgeven. Dit is namelijk niet wettelijk geregeld. De verschillende zwemdiploma’s leiden helaas niet altijd op tot dezelfde Nationale Norm Zwemveiligheid.

Wij hebben echter de Licentie Nationale Zwemdiploma’s en worden elk jaar onafhankelijk getoetst door de stichting Nationale Raad Zwemveiligheid (voorheen Nationaal Platform Zwembaden | NRZ). Zo weet je als ouder zeker dat de zwemlessen en het zwemdiploma voldoen aan de meest recente kwaliteitscriteria en leg je de basis voor een leven lang zwemplezier en –veiligheid.

Dit geeft je als ouder/verzorger 4 zekerheden:

  • Gediplomeerde en gekwalificeerde zwemonderwijzers, zodat je kind in veilige handen is en met plezier naar zwemles gaat. Zo werken de zwemonderwijzers volgens de Gedragscode Zwembranche, hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en blijven bijgeschoold.
  • Je kind ontvangt de Nationale Zwemdiploma’s A, B en C. Met het behalen van het Nationaal Zwemdiploma C voldoet je kind aan de Nationale Norm Zwemveiligheid. Deze officiële diploma’s worden bijvoorbeeld erkend door brandweer, politie en sportopleidingen voor de uitoefening van verschillende beroepen.
  • De zwemlesaanbieder hanteert een helder beschreven zwemlesmethode, zodat je kunt bepalen welke aanbieder het beste bij jouw kind past. Tijdens de zwemles wordt je als ouder ook goed op de hoogte gehouden van de vorderingen van je kind.
  • Een constante kwaliteit van de zwemlesaanbieder, geborgd door onafhankelijke jaarlijkse controle en toetsmomenten bij het diplomazwemmen.

Dus: kies bewust en ga voor zekerheid.

Kijk voor meer informatie en antwoorden op veelgestelde vragen van andere ouders over dit onderwerp ook op www.allesoverzwemles.nl.