Home

Kees Alsemgeest overleden

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van Kees op donderdag 6 augustus.

Als bestuurslid, lid van de kascommissie, jarenlang kinderen vermaakt als Sinterklaas langs het zwembad, bij houden van de kas, aanwezig zijn bij de kassa om de leden binnen te laten en dat vele jaren heeft Kees zich enorm ingezet voor onze vereniging.

Wij zijn Kees dan ook veel dank verschuldigd en wensen zijn familie veel sterkte toe de komende tijd met het dragen van dit verlies.

Wij waren voornemens om Kees te benoemen tot lid van verdienste. Helaas heeft de tijd ons ingehaald.

Het bestuur van de Watervrienden

UPDATE CORONAVIRUS

Update dinsdag 26 mei:

Zwembaden mogen – in beperkte vorm- weer open.
Het is heel fijn dat we weer wat “bewegingsruimte” krijgen.
Helaas moeten we vaststellen dat deze bewegingsruimte voor ons onvoldoende is om weer open te kunnen gaan.

Om goed en zorgvuldig les te kunnen geven, hebben we meer mensen aan het bad nodig dan normaal. (Denk als voorbeeld aan het volgende: wanneer een kind naar de WC moet, en dat gebeurt vaak, moet er iemand achteraan om de WC te ontsmetten na gebruik).
Dat betekent dat we meer mensen (vrijwilligers) moeten mobiliseren om zwemles en de bijbehorende taken uit te voeren. Helaas hebben we niet genoeg mensen om verantwoord les te kunnen geven. Ook al omdat een aantal van hen tot een kwetsbare groep behoort en helemaal niet màg komen.

Dit betekent dat we dit seizoen verder niet meer open zullen zijn voor zwemles. Dat is jammer voor iedereen, maar het is niet anders.

We zien jullie graag weer als het nieuwe seizoen begint. Dat is op 20 augustus. Hopelijk tot dan!

 

Start seizoen 2019-2020

Vanaf donderdag 29 augustus beginnen we weer met zwemles!
Nieuwe kinderen worden vanaf eind september opgeroepen.
We gebruiken de startperiode om te kijken hoe de kinderen er voor staan.

Wij bieden het enige echte Zwem-ABC

In Nederland mag iedereen zwemles aanbieden en een zwemdiploma uitgeven. Dit is namelijk niet wettelijk geregeld. De verschillende zwemdiploma’s leiden helaas niet altijd op tot dezelfde Nationale Norm Zwemveiligheid.

Wij hebben echter de Licentie Nationale Zwemdiploma’s en worden elk jaar onafhankelijk getoetst door de stichting Nationale Raad Zwemveiligheid (voorheen Nationaal Platform Zwembaden | NRZ). Zo weet je als ouder zeker dat de zwemlessen en het zwemdiploma voldoen aan de meest recente kwaliteitscriteria en leg je de basis voor een leven lang zwemplezier en –veiligheid.

Dit geeft je als ouder/verzorger 4 zekerheden:

  • Gediplomeerde en gekwalificeerde zwemonderwijzers, zodat je kind in veilige handen is en met plezier naar zwemles gaat. Zo werken de zwemonderwijzers volgens de Gedragscode Zwembranche, hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en blijven bijgeschoold.
  • Je kind ontvangt de Nationale Zwemdiploma’s A, B en C. Met het behalen van het Nationaal Zwemdiploma C voldoet je kind aan de Nationale Norm Zwemveiligheid. Deze officiële diploma’s worden bijvoorbeeld erkend door brandweer, politie en sportopleidingen voor de uitoefening van verschillende beroepen.
  • De zwemlesaanbieder hanteert een helder beschreven zwemlesmethode, zodat je kunt bepalen welke aanbieder het beste bij jouw kind past. Tijdens de zwemles wordt je als ouder ook goed op de hoogte gehouden van de vorderingen van je kind.
  • Een constante kwaliteit van de zwemlesaanbieder, geborgd door onafhankelijke jaarlijkse controle en toetsmomenten bij het diplomazwemmen.

Dus: kies bewust en ga voor zekerheid.

Kijk voor meer informatie en antwoorden op veelgestelde vragen van andere ouders over dit onderwerp ook op www.allesoverzwemles.nl.